PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
12 grudnia 2021

Jak dodać studentów do grupy zajęciowej

Wyszukiwanie studentów w Teams
W jaki sposób wyszukać studentów przy dodawaniu ich do grupy zajęciowej

Jeśli student "nie wyszukuje się" po numerze indeksu, należy podać przy wyszukiwaniu początek jego adresu e-mail, który jest przypisany do konta w Teams.

Każdy student w aplikacji Teams posiada adres e-mail w postaci:

  • nr_indeksu@m.student.pwsz.edu.pl (studenci PWSZ ropoczynający studia przed 30.09.2022)
  • nr_indeksu@student.ansleszno.pl (studenci ANS ropoczynający studia po 01.10.2022)

W związku z powyższym, jeśli system nie wyszukuje studenta po samym numerze albumu, w oknie wyszukiwania należy wprowadzić początek jego adresu e-mail, np. dla studenta o numerze indeksu 1001, wpisujemy w wyszukiwarce 1001@m.st - wtedy system wyszukuje studenta poprawnie.